Kaymakamlık Sınavı Soru Çözme grubu kurulmuştur.

Kaymakamlık Sınavı için sürekli olarak Soru-Çözme grubu kurulmuştur. Birbirinden zorlu sorular paylaşılacaktır. Üyelik ücretsizdir. Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
Facebook grubuna buradan katılabilirsiniz.
https://www.facebook.com/groups/663193080475675/?fref=ts

adsense

Davet

Kaymakamlık Sınavı için sürekli olarak Soru-Çözme grubu kurulmuştur. Birbirinden zorlu sorular paylaşılacaktır. Üyelik ücretsizdir. Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
Facebook grubuna buradan katılabilirsiniz.
https://www.facebook.com/groups/663193080475675/?fref=ts

24 Ocak 2015 Cumartesi

Kaymakamlık Sınavı

Yeni Haliyle Kaymakamlık Sınavı

2014'de yapılan Kaymakamlık Sınavı; sınava başvuracak adaylar da KPSS şartı aranılan son sınav olmuştu.

2015 Kaymakamlık Sınavı, sınava girecek adaylarda KPSS şartı aranmamasının yanı sıra bir dizi önemli değişikliği de beraberinde getirdi. Sınav artık Açık Uçlu Sınav formatı denilen bir nevi yazılı sınav methoduyla yapılıp, teknolojik destekle notlandırılacak. Amaç Ösym'nin bir yıldan daha uzun süre önce duyurduğu yöntemle (açık uçlu sorular) sınav güvenilirliğini sağlamak ve değerlendirme başarısını arttırmak.

Öncelikle sınava kimlerin başvurabileceğini açıkladıktan sonra sınavın soru sayısını, konularını, değerlendirilmesini, ÖSYM'nin sınavı açık uçlu sorularla değerlendirme yöntemini ve diğer bazı önemli hususları açıklayalım.

ÖSYM bu yılda bir değişiklik yaparak sınavda sorulacak soru sayısının en az 50 Açık Uçlu Soru olduğunu ancak bunun alt sınırı olduğunu yani soru sayısının 50'den daha fazla olabileceğini duyurdu yine sınavın süresi ise en az 120 dk ancak değişiklik durumunda 120 dk'dan daha uzun sürebileceğini belirtti.

Eğitim Fakültesi mezunları, Mühendislik Fakültesi mezunları vb. bölümler Kaymakamlık sınavına  başvuramıyor. Aöf mezunlarından ise yalnızca aşağıdaki bölüm mezunları başvurabiliyor.
Kaymakamlık sınavına başvurabilmek için öncelikle üniversitelerin; 
 1. Siyasal bilgiler
 2. Hukuk
 3. İktisat
 4. İşletme
 5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve
 6. Bunlara denk olduğu Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt dışı fakültelerinden en az dört yıl süreli olmak şartıyla mezun olmak.
Diploma şartının yanı sıra;


 • Dahiliye Memurları kanununda yer alan maddelerdeki şartlara haiz olmak.
 • Sınavın yaş sınırı daha önceki uygulamaya paralel olarak 35 yaşın doldurulmamış olmak.
 • Ayrıca askerlikle ilişiği bulunmamak yani askerliği yapmış erteletmiş veya yedeklik sınıfına ayrılmış olmak gerekmektedir.

Sınava başvurular ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılıyor ayrıca ÖSYM'nin internet adresinden de sınava başvuru yapabilecekler. Sınav ücreti 2015 yılı İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavı için 110 TL olarak belirlendi.

Açık Uçlu Yazılı Sınav Uygulaması
Kaymakamlık sınavında yeni düzenlemeye göre açık uçlu sınav uygulaması yapılacaktır. Açık Uçlu Sınav Uygulaması adayların kendisinden istenilen bir konuda herhangi bir uzun yada kısa metini yazması verilen problemi işlem yaparak çözmesi ya da sorulan soruya yazılı cevaplar vermesine dayanan yazılı sınavı metodudur.

Kaymakamlık sınavında en az 20 açık Uçlu soru Genel Kültür ve Genel Yetenek kısmında, en az 30 açık Uçlu soru ise Alan Bilgisi kısmından sorulacaktır.
Sınavın soru sayısı en az 50 olarak belirtildiğine göre yani sınavın tamamen açık Uçlu sorulardan oluşabileceği gibi ÖSYM daha sonra herhangi bir değişiklik yapabileceğini de ayrıca belirtmiş olmaktadır.

Açık uçlu soruların cevapları cevap kağıdında ayrılan alana yazılacaktır.

Eski konulara göre pek farklılık arz etmese de yeni düzenlemeye göre Kaymakamlık Sınavının konuları şunlardır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40):
Türkçe (%15),
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5),
Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10)
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10)

Alan Bilgisi (%60):
Anayasa Hukuku (%10),
İdare Hukuku (%20),
Türkiye’nin İdari Yapısı (%8),
Türkiye’de Mahalli İdareler (%7),
Ekonomi (%15)

*Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara aynı sorular sorulacaktır.

Açık Uçlu Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi


 • Adaylar, sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM’de taranıp adaydan bağımsızlaştırılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları cevapları değerlendirmeye alınacaktır. Adayların sorulara verdiği cevaplar, cevap anahtarı göz önünde bulundurularak, en az iki puanlayıcı tarafından adaydan bağımsız olarak soru bazında değerlendirilecektir. Söz konusu puanlayıcılar, değerlendirdikleri sorunun cevabına aynı puanı vermedikleri takdirde sorunun cevabı bir başka puanlayıcı tarafından tekrar değerlendirilecek ve bu puanlayıcının belirlediği puan dikkate alınacaktır.

 • Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayıcılar tarafından soru bazında verilen puanlar test bazında ayrı ayrı toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puanı olarak belirlenecektir. Her test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

 • Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

 • Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Başarı puanı olacaktır.

 • 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (60), 4 katı olan 240 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 240. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

 • Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi İçişleri Bakanlığının internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

 • Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi nternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri
 • Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

 • Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi soru-cevap kâğıdını “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM’de inceleyebilirler.

Sınav Ücreti ve Tahsili
 • Sınava girecek adaylar 5-18 Şubat 2015 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 110,00 TL (%18 KDV dâhil) sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Fazla ya da yersiz ödeme yapan kişilere herhangi bir iade yapılmayacaktır.

 • Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirilerek dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır.

 • Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

 • Başvuru koşullarını taşımayan adayların sınav başvuruları iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.
Sınav İlanında yazılanların yanısıra paylaşmak istediğimiz bazı bilgiler ise şunlardır;
 • Kaymakam Adayı olarak atanacakların sınav giriş ilanında genel ve özel niteliklerine sahip olmaları, yapılacak yazılı ve sözlü sınavları kazanmaları şarttır. Sınav Giriş İlanı Ösym'nin açıkladığı sınav takviminde yer alan başvuru tarihlerinde ve İçişleri Bakanlığının resmi web sayfasında açıklanmaktadır. Sık sık kurumların web sitelerini ziyaret etmekte fayda vardır.
 • Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen Yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) mezunu olanlar da Kaymakamlık Sınavına başvurabilirler.

 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar Kaymakamlık Sınavına girebiliyor. 2011 yılından evvel 30 olan yaş sınırı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikle 35 olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 1992 yılında ilk bayan kaymakam adayı göreve başlamıştır.
  Yazılı sınav ve mülakatı başarıyla geçen adayların; Kaymakam Adaylığı eğitiminde tabi tutuldukları stajlar:
  1. İl Merkez stajı 1 ay
  2. Bakanlık Merkez stajı-1 3 ay
  3. Kaymakam Refikliği stajı 1 ay
  4. Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay
  5. Bakanlık Merkez stajı-2 4 ay
  6. Yurt dışı stajı 12 ay
  7. Milli Güvenlik stajı 1.5 ay
  8. Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay
  9. Kaymakamlık Kursu  4 ay

  13 Ocak 2015 Salı

  İstatistik mezunu ve Kpss

  İstatistik mezunlarının yapabileceği meslekler ve yerleşebileceği kurumlar, gerçek şudur ki istatistik bölümü mezunlarının KPSS puanı ile gelebileceği kurumlar hiç de azımsanabilecek sayıda değildir. İstatistik bölümü mezunlarının eğer kendi bölümlerine ilişkin herhangi bir kurumda kariyer yapmayı hedefliyorlarsa bu şekilde istatistik, yabancı dil ile genel yetenek ve genel kültür derslerinde başarılı olması gerekmektedir. İstatistiki puanı ile gelebilecek kurumların başında merkez bankası yer alıyor hemen ardından hazine uzman yardımcılığı, Türkiye istatistik uzman yardımcılığı, SSK sigorta ve uzman yardımcılığı, TBMM'de uzman yardımcılığı,epdk uzman yardımcılığı, gümrük uzmanı yardımcılığı, gelir uzman yardımcılığı, kültür ve turizm bakanlığı kültür ve turizm uzman yardımcılığı, maliye bakanlığı strateji geliştirme Başkanlığı uzman yardımcılığı, telekomünikasyon, Avrupa birliği genel Sekreterliği, merkez bankası araştırma planlama ve koordinasyon kurulu Başkanlığı ve son olarak çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak görev yapabilmektedirler.
  Bu kurumlara girebilmek için ise KPSS puan türlerindenilgili puana sahip olmaları gerekmektedir.

  27 Aralık 2014 Cumartesi

  Kpss maliye konulari

  KPSS maliye konuları;
  Kamu maliyesinden maliye teorisi, kamu giderleri, kamu gelirleri ve devlet borçlanması konularından sorular sorulmaktadır.
  Vergi hukukunda ise vergi hukukuna giriş, vergi usul kanunu ve vergi usul kanunu ile ilgili temel kavramlar, vergilendirme süreci, mükellefin ödevleri, vergi denetimi, vergide suç ve cezalar, vergi borcunu sona erdiren sebepler, vergi alacağının güvence altına alınması ve vergi uyuşmazlıkları konularından sorular sorulmaktadır.
  Türk vergi sisteminden ise özellikle gelir vergisinden Kurumlar vergisinden, harcamalar üzerinden alınan vergiler yani KDV ve ÖTV kanunlarından, servet üzerinden alınan vergilerle ilgili sorular yani motorlu taşıtlar vergisi, veraset intikal Vergisi ve emlak vergisi kanunlarından çeşitli sorular yöneltmektedir.
  Ayrıca damga vergisi kanunu ve Harçlar kanunundan da sorular yöneltilen bilmektedir. Maliye politikasından ise maliye politikaları, Stagflasyon olgusu, gelir dağılımı konuları soru sorulan konulardandır.

  Kpss a grubu kadrolar

  KPSS A grubu öncelikle KPSS A grubu kadrolar ne demektir açıklamaya çalışalım A grubu kadro kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzman, kontrollör yardımcılıkları, denetmen, kaymakam ve müfettiş gibi kadroları tanımlamak için kullanılır.
  KPSS A her yıl yapılır KPSS A grubu sınavına Siyasal bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve işletme fakültesi gibi dört yıllık üniversite mezunları ile sınavım geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olanlar yani üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri başvurabilmektedir. Doktora ve yüksek lisans öğrencileri de başvurularını hangi lisans diplomasını almışlar ise o alandan yapabilmektedirler daha sonraki tarihlerde ise atanmak üzere tercihlerini belirtirken bu puanını gözünü tutmaları gerekmektedir. 
  Henüz mezun olmamış durumda olanlar yani gelecek yıl mezun olacaklar KPSS'ye girebilirler çünkü sınava girildiğinde mezun olup olmama şartı aranmamaktadır yani sınav şartları arasında mezun olmak sayılmamaktadır. Mezuniyet şartı kadrolara başvuru esnasında gerekir 10'un için üniversite üçüncü sınıf öğrencileri KPSS girebilirler. A grubu kadrolara başvuru KPSS sonucunu alan adaylar bu kuruma başvurdukları tarihte mezun olma şartlarını gerçekleştirmiş olmaları gerekir.

  İl Tapu Uzman Yardımcılığı

  İl tapu uzman yardımcılığı mesleği, KPSS sınavı sonucunda girilebilen A grubu bir meslektir. İlk olarak 2015 yılında alınması planlanan il tapu uzman yardımcıları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerinde görev almaktadırlar. İl tapu uzman yardımcılarının maaşı diğer A grubu meslek maaşlarıyla benzerlik göstermektedir. Aynı şekilde diğer sosyal haklar da benzeri A grubu meslekler ile benzerlik göstermektedir. Tapu uzman yardımcıları alımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında duyuru yoluyla ayrıca Topu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında duyulmaktadır.


  • www.csb.gov.tr
  • www.tkgm.gov.tr

  Kpss istatistik konuları

  KPSS istatistik konuları ve dağılımları

  KPSS'de istatistikten;

  • 100'de 15 oranında olasılık ve matematiksel istatistik soruları,
  • 100'de 10 oranında Yöneylem araştırması karar ve (oyunlar kuramı dahil olmak üzere) ,
  • 100'de 10 çok değişkenli analizler,
  • 100'de 5 Parametrik olmayan testler,
  • 100'de 15 Uygulamalı istatistik,
  • 100'de 5 zaman serileri,
  • 100'de 5 deney tasarımı,
  • 100'de 10 araştırma teknikleri anket düzenleme dahil örnekleme,
  • 100'de 5 sayısal çözümleme,
  • 100'de 10 doğrusal cebir ve
  • 100'de 10 regresyon analizi konularından sorular yöneltilmektedir.

  Soru adedi ise otuzdur.

  Kpss Ekonometri konulari

  KPSS ekonometri konuları

  KPSS'de ekonometride 100'de 15 oranında Tahmin ve Tahmin Ediciler
  100'de 15 oranında Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel olarak değerlendirilmesi ile Hipotez Testleri
  100'de 10 Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü,
  100'de 15 İçsel Bağlantı Sorunu,
  100'de 10 Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları,
  100'de 10 Tanımlama ve Oylamaya Gecikmesi,
  100'de 15 Eşanlı Denklem Sistemleri
  100'de 10 Zaman Serisi Modellemesi'nden sorular yöneltilmektedir.

  Ekonometri testinin soru sayısı 30 dur.

  KPSS CEKO Konulari

  KPSS Çeko konuları (Kpss Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri konuları)

  KPSS'de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testinden sorulan konular şunlardır.

  100'de 45 oranında İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan,
  100'de 20 İş Hukuku
  100'de 25 Sosyal Güvenlik Hukuku,
  100'de 45 Çalışma Ekonomisi,
  100'de 5 Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
  100'de 5 Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi dersinden sorular yöneltilmektedir.


  KPSS'de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testinin soru sayısı otuzdur.

  Kpss Uluslararasi İliskiler konulari

  KPSS uluslarası ilişkiler konuları.

  KPSS'de uluslarası ilişkiler testinde;  • 100'de 35 oranında Uluslarası İlişkiler Teorisinden,
  • 100'de 35 Uluslararası Hukuk
  • 100'de 30 Siyasi Tarih konularından sorular yöneltilmektedir.


  Uluslararası ilişkiler testinin soru sayısı 30.

  23 Aralık 2014 Salı

  Kpss bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak koşulu

  Bilgisayarlı muhasebe dersi alanlar bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmuş sayılırlar mı? Mezun oldukları üniversitelerden olay onaylı transkript belgesi ile bilgisayarlı muhasebe dersi aldığını belgeleyen kişiler bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak özel koşulunu sağlamış sayılırlar.

  Popüler Yazılar