Kaymakamlık Sınavı Soru Çözme grubu kurulmuştur.

Kaymakamlık Sınavı için sürekli olarak Soru-Çözme grubu kurulmuştur. Birbirinden zorlu sorular paylaşılacaktır. Üyelik ücretsizdir. Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
Facebook grubuna buradan katılabilirsiniz.
https://www.facebook.com/groups/663193080475675/?fref=ts

adsense

28 Temmuz 2015 Salı

Mahalli idarelerde görevde yükselme sınavı, konuları ve önemli bilgiler

Mahalli idarelerde görevde yükselme sınavı konuları meslek gruplarına göre farklılık gösterebilmektedir. Sınav konuları arasında yerel yönetimler mevzuatı yani belediye kanunu, büyükşehir belediyesi kanunu, il Özel idaresi kanunu, köy kanunu, mahalli idare birlikleri kanunu, 5018 sayılı kamu mali yönetimi kontrol kanunu ile kamu ihale kanunu kanunundan sorular yöneltilmektedir. İdari ve mali mevzuatla ilgili olarak Osmanlı'dan günümüze kadar olan anayasal gelişmeleri kısa bir bakış, 1982 Anayasası'nın kabulü genel esasları temel hak ve özgürlükleri, 1982 Anayasası'na göre devletin temel organları, Türkiye'nin idari teşkilatı, kamu görevlileri, devlet memurluğuna giriş konuları, devlet memurlarının ödevleri- sorumlulukları, hakları, yasakları, özlük dosyası, devlet memurlarının disiplin ve ceza soruşturması, memurluk statüsünde kısıntı yapan durumlar ve devlet memurluğunun sona ermesi konuları yer almaktadır. Ayrıca diğer meslek grupları ile ortak konulardan olan Atatürkçü düşünce sistemi, iletişim, halkla ilişkiler ve uygulama alanları, kamu idarelerinde ve mahalli idarelerde halkla ilişkiler, resmi yazışmalar, noktalama işaretleri ve son olarak yazım kuralları konuları yönetilmektedir.

Mahalli idarelerde personelin Ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Görevde yükselme sınavına Valilikler tarafından içişleri Bakanlığı'na gönderilen listede yer alan personel katılabilmektedir. Görevde Yükselme sınavında genellikle disiplin amirleri Yönetmeliği, resmi yazışmalarda uygulanan usul ve Esasları hakkındaki Yönetmelik, il idaresi kanunu gibi konularda test soruları yönetilmektedir. Mahalli idarelerde görev yapan yükselmeye tabi kadrolar şunlardır. Yönetim hizmetleri grubu yani müdür, şube müdürü, koruma ve güvenlik görevlisi amiri,şef, koruma ve güvenlik şefi bando şefi gibi kadrolar ayrıca hukuk hizmetleri grubunda görev yapan hukuk müşavirleri bilgi işlem hizmetleri grubunda görev yapan çözümleyici, araştırma planlama ve savunma hizmetleri grubunda görev yapan uzman, sivil savunma uzmanı son olarak idari hizmetler grubunda yer alan ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ve Eğitmen der mahalle idarelerde görevde yükselme tabi kadrolar arasında yer almaktadır ayrıca bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmenin, bezle dar, ayniyat memuru, ambar memuru, belediye trafik memuru, evlendirme memuru, kendi adıma, koruma ve güvenlik görevlisi, bilet satış memuru, gişe memuru mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför, memur ayrıca yardımcı hizmetler grubundan aşçı, bahçıvan, dağıtıcı, bekçi, hastabakıcı, Gassal, hayvan kesici, hizmetli, çocuk bakıcısı, gemici, bakıcı anne, temizlik hizmetlisi, kaloriferci, sağlık teknisyen yardımcısı ve teknisyen yardımcısı ile matbaacılar da yine mahalli idarelerde görevde yükselme tabi kadrolardandır.


Mahalli idarelerde birde Ünvan değişikliğine tabi kadrolar vardır Ünvan değişikliğine tabi kadrolar mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve Ünvan değişikliği esaslarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik de detaylı olarak belirtilmiştir. Bu yönetmeliğin beşinci maddesinin devamı hükümlerinde Ünvan değişikliğine tabi olan kadrolar tek tek belirtilmiştir bunlar sanat tarihçesi, arkeolog, dekoratör, Desinatör, ekonomist, ev ekonomisi, fizikçi, grafiker, heykeltraş, hidro biyolog, hidrolog, istatistikçi, Jeofizikçi, jr., Jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleontolog, pilot, ressam, restoratör, Şehir plancısı, teknik ressam, teknikler, teknisyen, topoğrafya, peyzaj bir bari, ölçü ve ayar memuru, antropolog, bakteri yol, biyolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknesiyle, diyetisyen, eve, fizyoterapist, fizyoterapist, hemşire, ot yolup, pedagog, psikolog, radyo terapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknoloji, veterinere kim, veteriner sağlık teknikleri, veteriner sağlık teknisyen, sosyolog, programcı, kütüphaneci, tercüman, mütercim, imam, avukat, kameraman, çocuk üreticisi, çocuk eğitimcisi, antrenör, balık adam, fotoğrafçı, dalgıç, ve son olarak bandocu Ünvan değişikliğine tabi kadrolar arasında belirtilmiştir.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda müdürle şube müdürü kadrosuna atanabilmek için devlet memurları kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanma şartını taşımanın yanı sıra en az dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak gerekmektedir. Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için ise mutlaka hukuk fakültesi mezun olmak çözemeyecek kadar satabilmek için ise yine en az dört yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu bölümlerinin bilgisayar elektrik elektronik elektronik haberleşme endüstri, fizik, matematik mühendisiklere ile matematik fizik veya istatik filmlerinden mezun olmak gerekmektedir. Bu kişiler aynı zamanda en az iki bilgisayar dili bildikleri milli eğitim bakanlığı tarafından onaylı kurslar takası ile belgelemek durumundadırlar. Koruma ve güvenlik kadrosuna atanabilmek için ise en az iki yıl süreyle güvenlik görevlisi veya koruma kadrosu çalışmış olmak gerekmektedir şefkatin suratına bilmek için ise en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak gerekmektedir.

Mahalle idareler personelinin görevde yükselmesiyle ilgili olarak daha detaylı bilgiyi 7 Mayıs 2014 Çarşamba günü resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 28993 sayılı yönetmelikten edinebilirsiniz.

Davet

Kaymakamlık Sınavı için sürekli olarak Soru-Çözme grubu kurulmuştur. Birbirinden zorlu sorular paylaşılacaktır. Üyelik ücretsizdir. Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
Facebook grubuna buradan katılabilirsiniz.
https://www.facebook.com/groups/663193080475675/?fref=ts

Popüler Yazılar