Kaymakamlık Sınavı Soru Çözme grubu kurulmuştur.

Kaymakamlık Sınavı için sürekli olarak Soru-Çözme grubu kurulmuştur. Birbirinden zorlu sorular paylaşılacaktır. Üyelik ücretsizdir. Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
Facebook grubuna buradan katılabilirsiniz.
https://www.facebook.com/groups/663193080475675/?fref=ts

adsense

KPSS P62 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
KPSS P62 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27 Haziran 2012 Çarşamba

KPSS P62 ve Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı

KPSSP62 Nedir?
KPSSP62, lisans mezunlarına yönelik olarak her yıl yaz aylarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-A) neticesinde elde edilen puan türlerinden biridir. Bu puan türü kamuya bağlı kuruluşların Uzman Yardımcılığı ve Müfettiş Yardımcılığı için yapacağı personel alımlarında kullanılmaktadır. Bu alımlar Kamu İhale Kurumu tarafından organize edilmektedir.
KPSSP62 Puanı Nasıl Hesaplanır?
Bu puan türünün hesabında etkili olan alanlar ve bu alanların yüzdelik katsayısı aşağıda belirtildiği gibidir;
Genel Kültür: % 10
Genel Yetenek: % 10
İngilizce: % 10
Hukuk: % 30
İktisat: % 10
Maliye: % 10
Muhasebe: % 10
Kamu Yönetimi: % 10
KPSSP62 Puanı İçin KPSS'de Hangi Oturumlara Katılmak Gerekir
Lisans mezunlarına yönelik olarak düzenlenen KPSS, dört oturumda gerçekleştirilmektedir. KPSSP62 puanını etkileyen oturumlar ise şunlardır;
Genel Kültür, Genel Yetenek ve İngilizce testlerinin yer aldığı cumartesi sabah oturumu. Bu testlerin her biri KPSSP62 puanı için % 10 oranında etkilidir. Yani sonuç olarak cumartesi sabah oturumu neticesinde alınacak puanlar KPSSP62 puanının % 30'una tekabül eder.
Cumartesi öğleden sonra oturumu sadece öğretmen adaylarına yöneliktir.
Pazar sabah oturumu KPSSP62 puanı için en önemli oturum niteliğindedir. Bu oturumun KPSSP62 puanına etkisi % 60 oranındadır. KPSSP62 için Pazar sabah oturumunda yer alan Hukuk testi % 30; Maliye, İktisat ve Muhasebe testlerinin her biri ise % 10 oranında etkiye sahiptir. Pazar öğleden sonra oturumunda yer alan Kamu Yönetimi testi de bu puan türü için % 10 oranında etkilidir.
Bu puan türünün hesaplanmasında % 10 etkiye sahip olduğu için cumartesi sabah oturumunda yer alan İngilizce sınavına da girmek gerekir.

KPSSP62 Hangi Kurumun Personel Alımında Kullanılmaktadır?
KPSSP62, Kamu İhale Kurumu'nun Uzman Yardımcılığı kadroları için yapacağı personel alımlarında kullanılmaktadır.

Kamu İhale Kurumu Hakkında Genel Bilgi
Kamu İhale Kurumu; Mal Alımları,Yapım İşleri, Hizmet Alımları, Danışmanlık Hizmet Alımları gibi konularda ihaleler organize etmekle yükümlüdür.
Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavında Sorumlu Olunan Konular
KPSSP62 puanı ile sınava girecek olan adaylar için yazılı sınavda alan bilgisine yönelik test uygulanacaktır. Bu sınav ÖSYM tarafından düzenlenecektir. Sınavda bulunan alanlar ve kapsadıkları konular şu şekildedir;
1) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Ceza Usul Hukuku, İdari Yargı, İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
2) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku Hariç), Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Borçlar Hukuku,
3) İktisat Grubu:  Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat,
4) Maliye Grubu: Maliye Politikası, Kamu Maliyesi, Bütçe, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku
5) İşletme ve Muhasebe Grubu:  Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı, Genel Muhasebe.
Sınav sonucunun değerlendirilmesinde sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış doğruyu götürmeyecektir. Ayrıca adaylar 1. veya 2. grubun testini almak zorunda olup kendi belirleyecekleri toplam üç alanın testinden sınava tabi tutulacaklardır. Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Ancak personel alımındaki kontenjanın iki katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaklardır. Yani 70 puan ve üzerinde puan alan aday sayısı 40 ama kontenjan 10 ise, en yüksek puana sahip 30 aday sözlü sınava çağırılacak, diğer 10 aday ise elenecektir.
Sözlü sınav, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanıp uygulanacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Kamu İhale Kurumu tarafından sözlü sınava çağırılacaklardır.
Kamu İhale Kurumu'nun Uzman Yardımcısı almak maksadıyla yaptığı bu sınavda yabancı dil yeterliliğine dair bir test bulunmamaktadır. Ancak KPSSP62 puanına % 10 oranında etki ettiği için yabancı dil seviyemizi mümkün olduğunca üst seviyede tutmamızda fayda var.

Kamu İhale Kurumu, Uzman Yardımcılığı
Başlıca görevleri; Kamu ihalelerinin başlangıcından imza aşamasına kadar geçen sürecindeki gelişmelere dair kuruma ulaşan tüm şikayetleri ve talepleri usulüne uygun bir şekilde incelemek. İlgili konuya dair her çeşit belge ve dökümanı içeren bir rapor hazırlamak. Böylece araştırma ve değerlendirme sürecini sonuçlandırıp konuya netlik kazandırmak. Kamu ihale mevzuatının uygulanması noktasında kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek eğitim çalışmalarında görev almak. Vatandaşlarımızın yurt dışında girdikleri ihalelere yönelik takipte bulunmak ve önerilerde bulunmak. Bunun yanında Kamu ihaleleri ile ilgili her konuda gerekli donanıma sahip olup tüm işlemleri titizlikle yerine getirmek.
Görev yeri; Kamu İhale Kurumu'nda Uzman Yardımcısı olarak görev yapacak personelin çalışma şehri sürekli olarak Ankara'dır. Rotasyon veya tayin durumu olmayan Uzman yardımcıları sürekli olarak merkezde çalışırlar.
Yetiştirme programı; Uzman Yardımcısı ünvanıyla atanan personeller üç yıllık yetiştirme programına tabi tutulurlar. Bu programın ilk 6 ayında kurumun yapısı ve işleyişi ile ilgili genel bir eğitim verilir. İkinci 6 ayda ise Uzman Yardımcıları birim amiri tarafından belirlenecek üst personele refakatçi olarak görev yapar. Böylece tecrübe imkanı bulurlar. Yetiştirme programının diğer dönemlerinde yapılacak uygulamalar ise Kamu İhale Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenir.
Uzman Yardımcısı olarak görev yapan personeller, zaman zaman kurumun görev sahasında yer alan eğitim programları, kurslara, seminerlere, stajlara ve konferanslara gönderilirler. Uzman yardımcılarının yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen organizasyonlara katılarak veriminin arttırılması hedeflenir. Uzman yardımcılarının katıldığı eğitim programları iki seneden fazla süremez.
Kamu İhale Kurumu'nda Görev Alan Uzman Yardımcılarının Özlük Hakları ve Maaşları
Kamu İhale Kurumu, özerk bir kuruluş olduğu için özlük hakları diğer personellerden farklıdır. Bu kurumda çalışan personellerin özlük hakları kurum tarafından belirlenir. Bundan dolayı Kamu İhale Kurumu'nda görev alan personellerin sosyal imkanları ve özlük hakları üst seviyededir. Ayrıca kurumun projelerine yönelik olarak sık sık seyahat etme ve yurt dışı programlarına katılma imkanı bulurlar. Uzman yardımcıları zamanla terfi ederler. Görevlerinde yükselme imkanları mevcuttur.
Kamu İhale Kurumu'nda çalışan Uzman yardımcılarının maaşı ise 3100 liradır. Terfi edip Uzman olurlarsa maaşları 3850 lira olacaktır.

Davet

Kaymakamlık Sınavı için sürekli olarak Soru-Çözme grubu kurulmuştur. Birbirinden zorlu sorular paylaşılacaktır. Üyelik ücretsizdir. Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
Facebook grubuna buradan katılabilirsiniz.
https://www.facebook.com/groups/663193080475675/?fref=ts

Popüler Yazılar